Stomatologické výkony

Rozsah stomatologické péče, hrazený pojišťovnami, především kvality používaných materiálu odpovídá dostupnosti materiálů České rep. v letech 1989-1992. I dnešní kvalita obyčejné amalgámové plomby, především emise jedovaté rtuti, se nedá srovnat se socialistickým amalgámem vyrobeným v Rusku. Naše ordinace přesto zůstala ve finančním průměru většiny zubních ordinací v České republice, i když používáme výhradně novodobé materiály. Ostatně každý stom. úkon bude s Vámi dopředu konzultován.

EU-pojištěncům je, na rozdíl od pojištěnců České republiky, celá řada stom. úkonů po předložení faktury zpětně proplacena. Pohotovostní ošetření je tak zahraničním pacientům dostatečně zajištěno. Také zubní protetické náhrady jsou částečně hrazeny podle pravidel zahraničních pojišťoven.

Samozřejmě estetická stomatologie umožňuje daleko rozsáhlejší a kvalitnější ošetření, než jaké pojišťovny pro své klienty předepisují.

Vy sama či sám, jako pacient či pacientka, rozhodnete po předešlé, s Vámi konzultované informaci, jak a jakým způsobem budete ošetřeni. Teprve potom obdržíte Ošetřující a Platební plán (OPP). Vyčíslené náklady jsou závazné a mohou být Vaší pojišťovnou z části či plně hrazeny.