Zubní náhrady

Protéza s háčky
                      a nebo
                                 skeletová náhrada s nesponovými prvky

Jak víte, zákonodárce stanoví pro své ze zákona pojištěné pojištěnce adekvátní, úspornou a dostatečnou léčbu. Zdravotní pojišťovny nepřevezmou a nehradí náklady spojené s ošetřením pokrokovými a efektnějšími léčebnými metodami. Ačkoli takové léčby z dlouhodobého hlediska jsou lepší a levnější alternativy.
Prosím proto, abyste pochopili, že některá ošetření mohou být provedena pouze s vaším vlastním finančním doplatkem. Váš zubní lékař, tak i já Vám můžeme ukázat alternativní návrhy, které Vám vaše zbylé zuby zpevní a posunou jejich životnost daleko za „adekvátní, úspornou a dostatečnou léčbu“ hrazenou pojišťovnou.
Pro co se máte rozhodnout?
Vždy pokud je to možné, předpokladem je dostatek zubních pilířů v čelisti, dají se chybějící zuby nahradit pevným můstkem. Ale co když již chybí všechny stoličky a Vy nemáte vzadu na co kousat? Pak je potřeba uvažovat, pomineme-li Implantát, o snímací náhradě, upevněné pomocí tvarovaných drátů na zbylých zubech anebo o snímací náhradě, upevněné pomocí nesponových prvků na zbylém chrupu. Ptáte se, co je to?