Záruka

Záruka

Na Vaší zubní náhradu, která Vám byla v mé ordinaci nasazena, máte 2 roky záruku. Prosím pozorně si je přečtěte.

Záruční podmínky:

MUDr. M. Pospíšil poskytuje 2-roční záruku na protetické práce, které byly v ordinaci Praha 10 Kodaňská 46 vyrobeny a nasazeny. Záruka zahrnuje jak stomatologický honorář, tak i laboratorní náklady. Záruka začíná datem nasazení protetické náhrady. Záruka protetické náhrady, která byla poškozena výrobní chybou či chybou materiálu, bude poskytnuta formou opravy nebo výměny. Prodloužení záruční doby, při poskytnutí záruky, však nenastává. Vyměněné části přecházejí do vlastnictví MUDr. M. Pospíšila. Touto zárukou a jejím případným uplatněním, jsou jakékoliv další nároky na změnu konstrukce náhrady, na slevy či nároky na finanční odškodnění bezpředmětné.

Protože trvanlivost použitých materiálů závisí ve velké míře na péči protetické náhrady a včasným odstraněním rušivých faktorů, je podmínkou pro zachování záruky pravidelná 1/2 roční kontrola v ordinaci MUDr. M. Pospíšila v Praze 10 Kodaňská 46, 1 roční profesionální ústní hygiena v ordinaci MUDr. M. Pospíšila v Praze 10 Kodaňská 46. U vyjmutelných protetických náhrad je nutné 1 ročně náhradu ordinaci MUDr. M. Pospíšila v Praze 10 Kodaňská 46 očistit, případně provést rebazi.

Náklady a stom. honorář bude pacientovi fakturován.

Záruka se nevztahuje na:

Škody, které byly způsobeny nepatřičným zacházením jako je úder, nadměrná teplota, chemickým působením.
Škody, které byly na zubní náhradě  způsobeny cizí laboratoří nebo cizím lékařem, příp. cizí lékařkou.
Ztrátou zubní náhrady, dále pak fyziologickými změnami pacientova těla.
Škody, důsledkem nedodržení nahoře vyžadovaných pravidelných kontrolních termínů.
Povinnost důkazu nese pacient uplatňující záruku.