Implatnát Dental Tech

Zubní implantáty

Zubní implantát je umělá náhražka vlastního zubu, která je vpravena do ústní dutiny na místo původního zubu a plní jeho funkci. V zásadě se implantáty používají k náhradě jednotlivých zubů, jako pilíře pod fixní nebo snímací zubní náhradu. (Wikipedie).

Zubní implatnáty Dental Tech

Chcete-li nahradit chybějící zub, pak je příroda ten nejlepší vzor, protože vyvíjela miliony let dokonalou architekturu jednotlivých orgánů. Pouze s pomocí implantátů je nyní možné nahradit chybějící zub jako celek. Což znamená – jak kořen, tak i korunku.
 Také z preventivního hlediska je logické nahradit ztracený zub jako celek, a nepoškodit sousední zuby. Čelistní kosti po ztrátě zubů velmi rychle mizí. Jedná se o funkční adaptaci, protože kost není již dále stimulována zátěží zubu. Stejně tak jako sval, který již není používán. Včasná implantace zabrání funkčnímu rozpadu ústní dutiny (viz link  www.gesundheitvideo.com/video/7f0ab46f91359b2/Zahnimplantat).                                                                                          
                                                                      


Co je přesně zubní implantát?

Zubní implatnát je náhražka zubu, skládá se ze tří částí:
Těla implantátu – Pilíře implantátu – Korunky
Ve většině případů se jedná o Titan, který je umělou náhražkou biologického kořene přirozeného zubu. Na šroubovité tělo Implantátu je pomocí vnitřního závitu našroubovaná pilíř Implantátu. Tato část se nachází již v ústní dutině a slouží jako pilíř umělého zubu. Na tuto nástavbu je pak připevněna korunka nebo jiné elementy, zajišťující pevné spojení zubní náhrady v ústní dutině.
V minulosti se hodně experimentovalo s různými formami. V současné době, tzv. šroubovité implantáty zvítězili. Jak již název napovídá, podobají se strukturou šroubu. Jedná se obvykle o samořezné implantáty, což znamená, že současně se zavedením implantátu do kosti, šroubovitá forma těla implantátu řeže závit v těle kosti. Zajišťuje tak po zavedení Implantátu vysokou primární stabilitu. Skutečná pevnost Implantátu (sekundární stabilita) vzniká až během hojení. V této fázi přirůstá kost pevně na titanový povrch těla implantátu a vytváří s ním pevné spojení.
Cílem v minulosti bylo urychlit růst kosti. Intenzivní vědecký výzkum se specializoval dvěma směry: zvětšit povrch a vytvořit bioaktivní plochu Implantátu. Při zvětšení povrch Implantátu dávají někteří výrobci přednost ablativním technikám – leptáním kyselinou nebo pískováním povrchu. Zatímco jiní výrobci volí aditivní techniky  – plazmové povlaky. Cílem je přilákat kmenové buňky (Osteoblasty) na povrch Implantátu, vytvořením tzv. „Biofilmu“, který je tvořen různými molekulárními bílkovinami.

Příklady z naší ordinace: