Totální protézy

Totální protéza je tehdy potřebná, když jsou všechny zuby jedné či obou čelistí  nenávratně ztraceny. To je nám všem jistě jasné. Zhotovení celkové náhrady patří k těm nejkomplexnějším a nejtěžším procesům jak pro lékaře či lékařku tak i pro zubní laboratoř.

Jen tu nejjednodušší formu totální protézy dotují zdravotní pojišťovny. Totální protéza má být „dostatečná, efektivní a ekonomická“.  Ale tyto požadavky v žádném případě neodpovídají současnému stavu vědy a techniky.

                

Nadstandardní péče začíná přesným měřením čelisti, úhlů čelistních kloubů a mezičelistních vztahů, pomocí obličejového oblouku a speciálních pohybových a žvýkacích skusů.

               

Dalším problémem je rekonstrukce předních zubů a s nimi spojený optický a estetický výraz tváře. Tato rekonstrukce vyžaduje přesnou znalost anatomických možností kousacích a mimických svalů a především velkou zkušenost ze strany zubního lékaře(-ky) a zubního technika(-ky). Tvar obličeje a nosu, stejně tak typ těla, to jsou klíčové faktory k přirozené obnově ztracených zubů.

Teprve po vyhodnocení všech těchto hodnot je možné individuální totální protézu zhotovit. Na žvýkací funkčnost protézy, na artikulovaný a lahodný zvuk řeči, na to vše je kladen zvláštní důraz. Nahrazené zuby v protéze mohou být jak pryskyřičné tak i keramické, obojí mohou být individuelně charakterizovány, podle představ pacienta a to tak, aby protéza jako taková nebyla dle možností rozpoznána. Na tomto místě je nutné také podotknout, že usazení a funkčnost totální snímající protézy nezávisí jen od zručnosti ošetřujícího týmu, ale a to hlavně od anatomické situace v pacientových ústech. 

Individuální výroba těchto náhrad je podstatně náročnější a složitější než „dostatečná, efektivní a ekonomická“ rekonstrukce a vyžaduje vysokou úroveň zubní a technické dovednosti. Přesné kroky, stejně jako použité materiály mají svou cenu, zato ale dostanete od svého zubního lékaře či lékařky kvalitní, individuelně funkční chrup.

 

             

Top-Alternativou je totální protéza kombinovaná s mini-implantáty. Toto řešení přiblíží totální snímací náhradu fixní náhradě, jako je např. keramický můstek.

 

Moderní technologie učinila ve vývoji Implantátů v posledních letech obrovské skoky. Stále lepší a dokonalejší materiály, lepší systémy a mini-implantáty vrátily stovkám tisíců lidí zpět úsměv a sebedůvěru.
Mini-implantáty jsou rychlou, jednoduchou a cenově efektivní alternativou pro pacienty, kteří usilují o upevnění jejich, „v ústech plovoucí“, totální náhrady a chtějí se vyhnout drahým implantátům a s nimi spojenou drahou fixní náhradou. Na rozdíl u Mni-implantátů není potřeba zhotovení nové náhrady.

                                                    

 

Mini-implantáty jsou většinou samořezné implantáty malého průměru 1,8 – 2,7 mm, vyrobené z titanové slitiny s upravovaným povrchem leptáním a pískováním pro rychlejší a jistější osseointegraci. Tvar závitu zajišťuje optimální počáteční kontakt s kostí a primární stabilitu. Pro spolehlivé upevnění totální snímací náhrady v horní čelisti je zpravidla potřeba 6 Mini-implantátů, v dolní čelisti pak 4 Mini-implantáty.

Po vyhodnocení rentgenových snímků zvolí lékař(-ka) místo a délku každého Mini-implantátu. V lokální anestezii a většinou bez většího chirurgického zásahu jsou štíhlé implantáty vpraveny do kosti čelisti.

Jednoduché a funkční ukotvení snímatelné protézy na Mini-Implantátech je podobné „patentkám spodního prádla“. Mini-Implantáty jsou cenově dostupné a efektivní řešení pro každého z Vás. Jejich výhodou je i to, že pacient může okamžitě upravenou protézu ihned nasadit a zatížit.