Augmentation

Augmentation

Pod tímto slovem je třeba si představit proces, při kterém se vytváří, za pomoci externího zásahu lékaře či lékařky, znovu ztracená kostní tkáň. Často je augmentativní zásah jedinou cestou, která umožní zhotovení pevné protetické náhrady a tak zachrání pacienta před umělou snímatelnou či totální náhradou. Kost je více než jen kostra našeho těla. Je tvořena přibližně z 70% z modifikovaného Hydroxylapatitu. Zbytek kostní tkáně je organická složka a voda.
                                                                            Aby kostní tkáň mohla optimálně naplnit svoji funkci, musí se neustále obnovovat. Její neustálá přeměna je prostorově a časově úzce spojena. Tento proces slouží nejen k zachování kostní tkáně, ale zároveň i umožňuje funkční přizpůsobení při změnách zátěže kosti a jejím přidruženým strukturám. V zubním lékařství je tato dynamika základem úspěchu při léčbě kostních defektů, často způsobených nešetrnou extrakcí zubů nebo při léčbě parodontózy čí při integraci Implantátů.
    
                        Easy-Graft Crystal®
            Easy-Graft jsou syntetické výrobky a neobsahují žádné humánní nebo zvířecí složky. Granulát, obsažený ve sterilním nosiči, je převážně složen z porézního Kalciumphosphatu (b-TCP a alkalického CP). Kalciumphosphaty jsou již desítky let klinicky úspěšně používány v ortopedii a orální chirurgii jako autogenní kostní transplantáty a patří k těm nejlépe prostudovaným bio materiálům vůbec.
Uzdravení kostního defektu probíhá v několika fázích a to přes vytvoření koagula (krevní sraženiny) až po zhojenou laminární kost. Regenerace kosti začíná u zraněných stěn kosti. Protože Easy-Graft granula jsou formativní, mohou defektkongruent kopírovat povrch zraněné kosti a zcela kostní defekt vyplnit Easy-Graft vytvářejí v těle stabilní, zároveň ale porézní cizí tělísko.

                    

Krev tak může vniknout do těchto prostor a tam vytvořit (koagulum) krevní sraženinu, která je nosičem přicestovaných kmenových buněk a vrůstajících kapilár z okolní tkáně. Koagulum je pro uzdravení kostní tkáně zásadní. Prostřednictvím granulačních tělísek kostní náhražky je koagulum např. v ráně po extrakci nebo resekci, po naplnění periodontálního chobotu či vytváření prostoru pro Implantát (např.Sinuslift) chráněno a stabilizováno. Easy-Graft je však zároveň i zdrojem chybějící anorganické hmoty kostní tkáně. Přibližně po 6-ti měsících je Easy-Graft  plně vstřebán a plně nahrazen znovu vytvořenou kostí.
   
 Vyplnění rány náhražkou kostní tkáně je po extrakci (vytržení) zubu principiálně, zvláště u pacientů s parodontózou skoro nezbytné. Po extrakci zubu dojde v čelistním oblouku k deformaci kosti, resp. k jejímu zploštění. Při ztrátě všech zubů, a to zejména v dolní čelisti, pak chybí dostatečně velká plocha nepohyblivé části sliznice, která je nezbytná pro přisátí totální protézy. Chybí-li kost, zubní totální náhrada nesaje a tak jako „Bludný Holanďan“ pluje mnohým lidem v ústech celou jejich další věčnost.
      Abyste zabránili jak vzniku paradentózy, tak i ztrátě vašich zubů, měli byste v budoucnu provádět optimální péči ústní dutiny a absolvovat pravidelné prohlídky s cílenou profesionální ústní hygienou v ordinaci vašeho zubního lékaře či lékařky.